PREDPLATNÉ RÁDIOŽURNÁLU PRE DOTERAJŠÍCH ODBERATEĽOV Z ČESKEJ REPUBLIKY

Výška predplatného pre doterajších odberateľov je 500 Kč na rok (12 čísel).

Objednávka

Pre distribúciu elektronického časopisu je potrebné, aby každý predplatiteľ oznámil vydavateľovi emailovú adresu, na ktorú mu majú byť posielané oznámenia o vydaní nového čísla. V oznámení je uvedený odkaz, z ktorého si predplatiteľ môže elektronický časopis stiahnuť. Odkaz je jedinečný pre každého predplatiteľa a počet stiahnutí každého čísla je evidovaný. Elektronický časopis nie je zasielaný emailom!

Emailovú adresu nahláste prostredníctvom formulára objednávky.

Predplatné je možné uhradiť dvoma spôsobmi:

1. poštovou poukážkou A na číslo účtu: 43-6386850207 / 0100 (Komerční banka). Ako majiteľa účtu uveďte: Ham Radio Print, Bakošova 16, 84103 Bratislava a v správe pre príjemcu: RADIOŽURNÁL. Poukážku dostanete na pošte. Spolu so zaplatením vyplňte objednávku, kde uvediete vašu emailovú adresu.

2. bankovým prevodom na č. účtu: 43-6386850207 / 0100 (Komerční banka). Pri platbe prevodom použite objednávku.

V prípade problémov s objednávkou napíšte email vydavateľovi.