Objednávka Rádiožurnálu pre Českú republiku

(len pre doterajších predplatiteľov!)

Objednávam elektronickú verziu časopisu za 500 Kč.

Číslo účtu pre platbu predplatného: 43-63868 50207 / 0100 (Komerční banka)
Ako variabilný symbol uveďte ľubovoľné 6-miestne číslo, ktorý použijete pri platbe bankovým prevodom.

Doručovacie údaje

Uveďte len jednu značku. Ak značku nemáte, napíšte "nemám".
Uveďte len jeden email, na ktorý chcete dostávať upozornenia o vydaní nového čísla. Ak email nemáte, napíšte "nemám".