KONTAKTY

Časopis Radioamatér vydává Český radioklub. Časopis vychází v elektronické formě 12-krát ročně ve formátu A4 a v papírové formě 4-krát ročně ve formátu A5. Je distribuovaný členům ČRK.

Šéfredaktor:
Jiří Šanda, OK1RI

Výkonný redaktor:
Roman Kudláč, OM3EI

Redakční rada:
Miloš Prostecký, OK1MP
Martin Kumpošt, OK1MCW
Anton Mráz, OM3LU
Štefan Horecký, OM3JW

Adresa pro poštovní styk:
Ham Radio Print
Bakošova 16
84103 Bratislava


Telefon do redakce:
+421 905 533 719

e-mail do redakce