INZERCE

Řádkovou nekomerční inzerci uveřejňujeme zdarma. Redakce si vyhrazuje právo inzerát neuveřejnit, pokud jeho obsah nesouvisí s odborným zaměřením časopisu, anebo není v souladu s platnými předpisy. Inzeráty se podávají:

písemně:
Ham Radio Print, Bakošova 16, 84103 Bratislava, Slovensko

telefonicky:
+421 905 533 719

e-mailem

Informace o komerční inzerci vám poskytneme na telefonním čísle:

+421 905 533 719
nebo
e-mailem