Objednávka Rádiožurnálu

Objednávam elektronickú verziu časopisu za cenu 16 €.

Číslo účtu pre platbu predplatného: IBAN SK97 0900 0000 0000 1157 1618.
Ako variabilný symbol uveďte ľubovoľné 6-miestne číslo, ktorý použijete pri platbe bankovým prevodom.

Doručovacie údaje

Uveďte len jednu značku. Ak značku nemáte, napíšte "nemám".
Uveďte len jeden email, na ktorý chcete dostávať upozornenia o vydaní nového čísla. Ak email nemáte, napíšte "nemám".